6GT2810-4HC80

Kód:

6GT2810-4HC80

Značka:

SIEMENS

Popis:

SIMATIC RF622T Large Memory

tag; 120x 30x 6.5 mm; ISO

18000-6C, EPC Class 1 GEN 2,

frequency 860 to 960 MHz, Chip

type FUJITSU MB97R803, EPC 496

bit, 3424 bytes add-on memory,

Minimum order quantity 10 units

RYCHLÁ POPTÁVKA DÍLU