6GT2810-2BB80

Kód:

6GT2810-2BB80

Značka:

SIEMENS

Popis:

SIMATIC RF610T ISO card; PVC;

86x 54x 0.4 mm; ISO 18000-6C,

EPC Class 1 GEN 2, frequency

860 to 960 MHz, Chip type NXP

G2XM, EPC 240 bit 64-byte

add-on memory, Minimum order

quantity 500 units

RYCHLÁ POPTÁVKA DÍLU