6GT2810-2BB80-0AX1

Kód:

6GT2810-2BB80-0AX1

Značka:

SIEMENS

Popis:

SIMATIC RF610T (special

version) ISO card, PVC; 86x 54x

0.4 mm, ATEX Zone 2/22; ISO

18000-6C, EPC Class 1 GEN 2,

frequency 860 to 960 MHz, Chip

type NXP G2XM, EPC 240 bit

64-byte add-on memory, Minimum

order quantity 1000 units

RYCHLÁ POPTÁVKA DÍLU