6GT2810-2AB02-0AX0

Kód:

6GT2810-2AB02-0AX0

Značka:

SIEMENS

Popis:

SIMATIC RF630L SmartLabel Inlay

PET; 97x 27 mm; ISO 18000-6C,

EPC Class 1 GEN 2 frequency 860

to 960 MHz, Chip Type IMPINJI

MONZA 4QT, 128 bit EPC memory,

64 bytes add-on memory, 5000

units on one roll Minimum order

quantity 5000 units

RYCHLÁ POPTÁVKA DÍLU