6GT2600-0AD00-0AX0

Kód:

6GT2600-0AD00-0AX0

Značka:

SIEMENS

Popis:

Transponder MDS D100 for

RF200/RF300 ISO/MOBY D PVC ISO

Card up to +60° ISO 15693 chip

type, NXP ICODE SLI, 112 byte

user memory; 85x 54x 0.8 mm

(LxWxH); Minimum order quantity

500 units

RYCHLÁ POPTÁVKA DÍLU