Co je PLC neboli programovatelný logický automat

PLC systémy

Zkratka PLC pochází z anglického Programmable Logic Controller. V češtině se běžné setkáme s označením programovatelný logický automat.

Jedná se o miniaturní průmyslový počítač vybavený potřebným hardwarem a softwarem, který je navržený tak, aby byl schopen převzít a vykonávat řídící funkce – řízení procesů, ovládání strojů atp.

PLC systémy byly z počátku využívány zejména pro řízení výrobního procesu, kde nahradily napevno zapojená relé a zajišťovaly chod montážních linek i ovládání strojů.

Ovšem průmyslová automatizace a robotizace se postupně začala rozrůstat i do ostatních oblastí lidské činnosti, proto se dnes s PLC systémy setkáme i v jiných, než výrobních odvětvích.

PLC umožňuje automatizaci například v oblastech, jako je:

  • energetika,
  • komunikační infrastruktura,
  • bezpečnost,
  • zdravotnictví a lékařská péče,
  • výroba,
  • Atp.

Z čeho se PLC skládá

Každý PLC systém se skládá ze dvou hlavních komponentů. Těmi jsou centrální procesorová jednotka (CPU) a digitální či analogové I/O moduly.

CPU

Mikroprocesor, který spouští řídicí program. Jednotka načte data ze vstupních modulů a na jejich základě vyšle příkazy výstupnímu modulu.

I/O moduly

Vstupní a výstupní moduly fungují v reálném čase jako datové rozhraní propojující CPU s ovládaným zařízením. Díky nim PLC systém zná a kontroluje aktuální stav ovládaných zařízení, který upravuje dle svého naprogramování.

Druhy PLC

PLC systémy můžeme řadit do dvou skupin podle možností jejich modularity na kompaktní (fixní) a modulární.

  1. Kompaktní (fixní) PLC systém: Obsahuje všechny komponenty v jednom jediném zařízení – CPU, I/O moduly a případně i napájecí jednotku. Je to prakticky hotové řešení s velmi omezenými možnostmi pro další rozšíření.
  2. Modulární PLC systém: Jedná se o systém skládající se ze samostatných modulů, které lze různě kombinovat a doplňovat. Takový PLC systém má takřka neomezené možnosti dalšího rozšiřování.